Bekkenfysiotherapie Almere

Home

Mijn naam is Jeannette Kunnen, geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

Ik werk in Almere op verschillende adressen.
Onder
“werkadressen” ziet u waar u mij in Almere kunt vinden.

Net als bij algemene (“gewone”) fysiotherapie kunt u zich na verwijzing door de (huis)arts melden voor bekkenfysiotherapeutische behandeling.Verwijzing
Hoewel het tegenwoordig mogelijk is om via de directe toegankelijkheid (dus zonder verwijzing) naar de fysiotherapie te gaan, is dit bij bekkenfysiotherapie niet altijd verstandig.
U kunt zich het beste laten verwijzen door de huisarts of specialist, omdat de arts kan uitsluiten of uw klachten niet veroorzaakt worden door een medische oorzaak (bijvoorbeeld blaasontsteking). 
Het maakt niet uit door welke arts u verwezen wordt. U bent vrij in de keuze van uw arts of bekkenfysiotherapeut.
Verwijzing via de verloskundige kan ook, dit gaat dan via de DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie).


Vergoeding
Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt de bekkenfysiotherapie vergoed door de zorgverzekering. Uitzondering: stressincontinentie voor urine wordt vergoed vanuit de basisverzekering.